Hänt i veckan

Lyssnat på några sommarprat

Engelska hör och läsförståelse prov

Schemabrytande dag på Sätra ängar

Studiedag i måndags

So-prov muntligt globalisering och handel

Frisbee på idrott

Fick tillbaka tyska prov

Läxor & prov

Måndag:

Matte – bedömningsuppgift kap. 6,

Musik – Kunna Sommartider (Gyllene Tider)

Övrigt:

Lämna tillbaka böcker till bibloteket snarast

Alla lånedatorner ska tillbaka

Genrep 5/6 kl. 13:00 vid scenen

Ta med eget fika på skolavslutningen,