Fredag 9/3. Magnus grupper 8:1 och 8:4 har läsläxa i fysik sidorna 138-161.
Läxkollen är i form av gruppdiskussioner.