Energi, ljud och ljus – diskussion, fakta och gestaltning

Ni kommer under en del av vårterminen arbeta ämnesövergripande i svenska och fysik. För att minska er arbetsbörda genomför ni ett arbetsområde där era förmågor bedöms i både fysik och svenska. Vi kommer arbeta med energi, ljud och ljus och skriva olika typer av texter inom dessa områden. Se bifogad pedagogisk planering och ordlista:

PP_Energi ljud och ljus vt 18_ Fy/Sv

ORDLISTA energi-ljus-ljus

Preliminär planering NO grupp 8:1 och 8:4 (Magnus)

Vecka Tisdag Onsdag Fredag
2
3 Läsläxa s. 304-317 Gruppdiskussion
4 Forts. gruppdiskussion
5
6 Läsläxa s.76-91 Faktatext klar
7 Läsläxa s. 132-137
8 Schemabryt
9 Lov Lov Lov
10 Läsläxa s.138-161 Gestaltning klar
11 Schemabryt Start teknik
Preliminär planering svenska 8 A+B+C (Ulrika)

Vecka Tillfälle 1 Tillfälle 2
2 Bearbetning novellen Bearbetning novellen
3 Bearbetning novellen Introduktion faktatexten
4 Källkritik/källhantering Faktatexten
5 Skrivande av faktatext

Sista dag för inlämning av slutversion novellen

Referatmarkörer/bindeord

 

6 Skrivande av

faktatext

Kamratrespons

 

Skrivande av faktatext

Kamratrespons

 

7 Sista dag för inlämning faktatext

Introduktion gestaltande text

Läsprojekt:

När hundarna kommer

(se separat planering)

Gestaltande text

 

8 Gestaltande text/läsprojekt

 

Gestaltande text/läsprojekt

Läxa: ha läst till sidan s. 75

9 SPORTLOV SPORTLOV
10 Gestaltande text

Kamratrespons

 

Sista dag för inlämning av gestaltande text

Läsläxa: ha läst till s. 150