Alla åttor har kemiprov på fredag och Magnus grupper ska träna på följande:

Läs sidorna 158-179 och 246-260. (De ni redan har haft i läsläxa)

Svara på instuderingsfrågorna 1-17 på planeringen. Redogörelse får användas på provet. Planeringen finns på bloggen.

Titta på länkar jag skickar.