Ordförande: Siri B och Lucas

Sekreterare: Karin

Vad har hänt: Mattediagnos, avslutat Coraline läs och skriv projekt på engelskan, övningsuppgift på So:n, No diskussion/läxförhör

Läxor & prov:

Sv: Till sida 126 i ”Jag, en” (svenska boken)

Ma: matteprov kapitel 1 och 2 Fredag 1/12

Sp: spanska glosor för Tonys grupp på quizlet till onsdag 29/11

Ke: kemi läsläxa sidorna 246-260 till på fredag 1/12, Läxkoll med gruppdiskussion. Prov fredag 8/12. s. 156-185, 244-275 + instuderingsfrågor.

En:  Coraline boken utläst till måndag 27/11

Fr:  inspelade franska dialoger klara 1/12,

Övrigt:

Schemabrytande dag onsdagen 29/11 9:00-14:00

Schemabrytande dag onsdagen 13/12 (Lucia)

Gymnasiemässan sista dagen lördag 25/11