Grupp 8:1 och 8:4 har läsläxor i kemi.

Fredag 1/12 sid. 246-260. Läxkoll med gruppdiskussion.

Fredag 8/12 sid. 261-269.

Fredag 8/12 har vi prov på organisk  kemi. sid.  156-185, 244-275. Svara på instuderingsfrågorna i Pedagogska planeringen.