ped.plan.Livsmedel och organisk kemi

Ev. flyttar vi provet, som är planerat till fredag 10/11, till tisdag 14/11. Det kommer vi överens om nästa vecka.

Mvh

Christina