Nu ska vi ut och resa i de fransktalande länderna!
Här hittar du nödvändig info LES PAYS FRANCOPHONES .

Bon voyage!