Flash fiction / Mikronovellen

Äntligen har det blivit dags för oss att skapa flash fiction i form av en mikronovell med koppling till er bild.

Med maximalt 75 ord ska ni alltså producera en mikronovell som följer novellens dramaturgiska kurva; det vill säga upptrappning, vändpunkt och avslutning. Givetvis lämnar mikronovellen även mycket åt läsarens fantasi.

Exempel:

Vaknar. Ensam i sängen. Lämnad. Din varma hand mot min kropp har bytts ut mot ett täcke av is. Jag fryser. Utifrån och in. Hjärtat är kallt.

En kopp kaffe väcker mitt sinne men förstärker min saknad.

Ut. En grå dimma trots solsken.

Bussen är full. Jag snubblar av på min hållplats. Väskans innehåll över asfalten.

Plötsligt. En varm hand mot min bara arm. Mörka ögon möter mina.

I ögonblicket byggs något nytt. Jag tinar.

Instruktion:

 

Bedömningsmatris till uppgiften Möten i Stockholm – då, nu och sen

Innehåll Texten handlar om ett möte. Texten handlar om ett möte. Mötet har en relativt framträdande roll för handlingen. Texten handlar om ett möte. Mötet har en betydande roll för handlingen.
Struktur Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar. Dramaturgin är relativt passande. Dramaturgin är passande.
Språk, stil och skrivregler Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget. Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget.
Kombinera text med estetiska uttryck Texten har en koppling till den bild du skapat och de båda delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt. Texten har en tydlig koppling till den bild du skapat där de olika delarna samspelar och på så sätt förstärker och levandegör  textens budskap. Texten har en tydlig koppling till den bild du skapat där de olika delarna samspelar på ett effektivt sätt och på så sätt förstärker och levandegör  textens budskap.

 

Redovisning: Bilden och mikronovellen kommer att tryckas i en gemensam klassbok.

/Ulrika R