Planeringen  inför terminen ser ut enl. följande:

 

V. 34-38 Per-Anders Fogelström, Micronovell med bild.

V. 39-43 Novell

V. 45-48 Vinterprat

 

Vill reservera mig för förskjutningar i planeringen eftersom lärprocesser måste få ha sin tid och olika grupper behöver olika mycket. Ev. ny information kring inlämningar lämnar jag ut i berörda klasser i god tid innan.

Vänligen

Mia