Kategori: Svenska D

Svenska med Mia

Vi arbetar vidare med vinterpraten. De ska vara klara för redovisning måndagen den 29/1. De kommer redovisas i mindre grupper. Medan en grupp redovisar kommer resten av klassen arbeta med sitt arbete i No (ljud och ljus)

Mia

Instruktion för Vinterprat med Mia

Vi kommer nu börja med att skriva och spela in var sitt Vinterprat. Arbetet påbörjas nu och avslutas i början av nästa år.

Vänligen Mia

Bifogar härmed den pedagogiska planeringen för kommande arbete;

Sommar och Vinter prat år 8

Svenska med Mia

Vi fortsätter nu med att skriva en ”vanlig” novell med temat Tekniken i framtiden

Min lärarstudent Fanny arbetar med klasserna i olika övningar för att lära och förstå novellens teknik och för att hitta inspirationen.

Enligt planeringen ska novellen vara klar v 43.

Vänligen

Mia

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén