Kategori: NO D (Sida 1 av 2)

Teknikplanschen (Arvids grupper)

Arbete om eldistribution Tk-18

8NO3 + 6, (Christinas)

LPP el och energi 1

Prov fredag 4/5

på anteckningar, häftet ”El”, sid. 236-245, 255-264 (ev. avfotat)

Mvh

Christina

Läsläxa i fysik

Fredag 9/3. Magnus grupper 8:1 och 8:4 har läsläxa i fysik sidorna 138-161.
Läxkollen är i form av gruppdiskussioner.

Matris och planering i fysik

Här finns bedömningsmatris och ämnesövergripande planering i fysik och svenska för Magnus grupper. 8:1 och 8:4

Bedömningsmatris FYSIK Energi Ljud och Ljus 2018

Energi ljud och ljus vt 18_ FySv (002)

Matte och fysik för grupp 8:1 och 8:4

Torsdag 15/2. Magnus grupper har läxa att räkna två sidor i matteboken. Antingen repetera algebra eller fortsätta med samband.

Fredag 16/2. Läsläxa i fysik. sidorna 132-137.

Fredag 23/2. Jag påminner också om Ma-prov med tyngdpunkt på algebra, men det kommer också från samband och tidigare kapitel.

 

Fysik och svenska v. 2-10

Energi, ljud och ljus – diskussion, fakta och gestaltning

Ni kommer under en del av vårterminen arbeta ämnesövergripande i svenska och fysik. För att minska er arbetsbörda genomför ni ett arbetsområde där era förmågor bedöms i både fysik och svenska. Vi kommer arbeta med energi, ljud och ljus och skriva olika typer av texter inom dessa områden. Se bifogad pedagogisk planering och ordlista:

PP_Energi ljud och ljus vt 18_ Fy/Sv

ORDLISTA energi-ljus-ljus

Preliminär planering NO grupp 8:1 och 8:4 (Magnus)

Vecka Tisdag Onsdag Fredag
2
3 Läsläxa s. 304-317 Gruppdiskussion
4 Forts. gruppdiskussion
5
6 Läsläxa s.76-91 Faktatext klar
7 Läsläxa s. 132-137
8 Schemabryt
9 Lov Lov Lov
10 Läsläxa s.138-161 Gestaltning klar
11 Schemabryt Start teknik
Preliminär planering svenska 8 A+B+C (Ulrika)

Vecka Tillfälle 1 Tillfälle 2
2 Bearbetning novellen Bearbetning novellen
3 Bearbetning novellen Introduktion faktatexten
4 Källkritik/källhantering Faktatexten
5 Skrivande av faktatext

Sista dag för inlämning av slutversion novellen

Referatmarkörer/bindeord

 

6 Skrivande av

faktatext

Kamratrespons

 

Skrivande av faktatext

Kamratrespons

 

7 Sista dag för inlämning faktatext

Introduktion gestaltande text

Läsprojekt:

När hundarna kommer

(se separat planering)

Gestaltande text

 

8 Gestaltande text/läsprojekt

 

Gestaltande text/läsprojekt

Läxa: ha läst till sidan s. 75

9 SPORTLOV SPORTLOV
10 Gestaltande text

Kamratrespons

 

Sista dag för inlämning av gestaltande text

Läsläxa: ha läst till s. 150

 

 

 

8NO3 + 6 (Christinas)

Lpp Energi, Ljud och Ljus

De tre första punkterna, sid. 304 – 319, redovisas på tisdag.

Trevlig helg!

Christina

Kemiprov fredag 8/12

Alla åttor har kemiprov på fredag och Magnus grupper ska träna på följande:

Läs sidorna 158-179 och 246-260. (De ni redan har haft i läsläxa)

Svara på instuderingsfrågorna 1-17 på planeringen. Redogörelse får användas på provet. Planeringen finns på bloggen.

Titta på länkar jag skickar.

Läsläxa och prov i kemi

Grupp 8:1 och 8:4 har läsläxor i kemi.

Fredag 1/12 sid. 246-260. Läxkoll med gruppdiskussion.

Fredag 8/12 sid. 261-269.

Fredag 8/12 har vi prov på organisk  kemi. sid.  156-185, 244-275. Svara på instuderingsfrågorna i Pedagogska planeringen.

Pedagogisk planering i kemi för grupp 1, 2, 4 och 5

Här är pedagogisk planering i kemi för Magnus och Arvids grupper. I den finns instuderingsfrågor mm.

Observera att provdatum för Livsmedelskemin är flyttat till tisdag 14/11-17

PP Organisk kemi ht17 MJa

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén