Kategori: Svenska B (Sida 2 av 2)

Mikronovellen vecka 37-38 8 A+B+C

Flash fiction / Mikronovellen

Äntligen har det blivit dags för oss att skapa flash fiction i form av en mikronovell med koppling till er bild.

Med maximalt 75 ord ska ni alltså producera en mikronovell som följer novellens dramaturgiska kurva; det vill säga upptrappning, vändpunkt och avslutning. Givetvis lämnar mikronovellen även mycket åt läsarens fantasi.

Exempel:

Vaknar. Ensam i sängen. Lämnad. Din varma hand mot min kropp har bytts ut mot ett täcke av is. Jag fryser. Utifrån och in. Hjärtat är kallt.

En kopp kaffe väcker mitt sinne men förstärker min saknad.

Ut. En grå dimma trots solsken.

Bussen är full. Jag snubblar av på min hållplats. Väskans innehåll över asfalten.

Plötsligt. En varm hand mot min bara arm. Mörka ögon möter mina.

I ögonblicket byggs något nytt. Jag tinar.

Instruktion:

 

Bedömningsmatris till uppgiften Möten i Stockholm – då, nu och sen

Innehåll Texten handlar om ett möte. Texten handlar om ett möte. Mötet har en relativt framträdande roll för handlingen. Texten handlar om ett möte. Mötet har en betydande roll för handlingen.
Struktur Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar. Dramaturgin är relativt passande. Dramaturgin är passande.
Språk, stil och skrivregler Ordvalet är lämpligt och passande i sammanhanget. Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet och passar i sammanhanget. Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet och passar väl i sammanhanget.
Kombinera text med estetiska uttryck Texten har en koppling till den bild du skapat och de båda delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt. Texten har en tydlig koppling till den bild du skapat där de olika delarna samspelar och på så sätt förstärker och levandegör  textens budskap. Texten har en tydlig koppling till den bild du skapat där de olika delarna samspelar på ett effektivt sätt och på så sätt förstärker och levandegör  textens budskap.

 

Redovisning: Bilden och mikronovellen kommer att tryckas i en gemensam klassbok.

/Ulrika R

Svenska / Bild v. 34-38

Möten i Stockholm – då, nu och sen

”Per Anders Fogelström skulle ha fyllt 100 år 2017 och Stockholm stad uppmärksammar Fogelström-året med en mängd aktiviteter. Stockholms utbildningsförvaltning har tagit fasta på titeln Mina drömmars stad och erbjuder skolor i Stockholms kommun att publicera multimodala texter med Fogelströms romansvit som inspiration. Skolor får visa sitt arbete i ett digitalt galleri, göra en digital bläddringsbar bok och 200 klasser från högstadiet och gymnasiet erbjuds trycka en bok.”

Vi är en av de skolor som fått chansen att trycka en bok och i detta projekt kommer vi arbeta ämnesöverskridande i svenskan och bilden. På svenskan kommer vi att ta avstamp i romanen Mina Drömmars stad medan bilden samtidigt inleder arbetet med en uppgift i fotografi.

”Att kunna föra resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och dra slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.” (Lgr11)

Fogelström ansåg att det var viktigt att skildra den svenska oskrivna historien. Utöver utdrag ur Mina Drömmars stad kommer vi också att läsa romanen Apelsinflickan som är en gripande roman om utsatta unga kvinnor på samhällets botten i Stockholm på 1880-talet.

Under vecka 36 kommer vi att bege oss ut och stadsvandra i de miljöer på Södermalm där Mina Drömmars stad och Apelsinflickan utspelar sig.

”Att kunna kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.” (Lgr11)

Utifrån de bilder som eleverna skapar (som ska vara klara i slutet av vecka 36) går vi sedan vidare med en för oss ny textform; Flash Fiction. Vi tänker då att vi utvidgar temat Mina drömmars stad och eventuellt rör oss framåt i historien och fokuserar på möten i staden – då, nu och sen.

Mer om Flash Fiction längre fram, men slutdatum för boken är preliminärt vecka 39.

/Rikard, Mia och Ulrika

 

BILD Möten i Stockholm

SV Möten i Stockholm

Länkar:

Fogelström 2017

Per Anders Fogelstrom

Mina drömmars stad

Mobilvandra med Fogelström

 

 

Sida 2 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén