Möten i Stockholm – då, nu och sen

”Per Anders Fogelström skulle ha fyllt 100 år 2017 och Stockholm stad uppmärksammar Fogelström-året med en mängd aktiviteter. Stockholms utbildningsförvaltning har tagit fasta på titeln Mina drömmars stad och erbjuder skolor i Stockholms kommun att publicera multimodala texter med Fogelströms romansvit som inspiration. Skolor får visa sitt arbete i ett digitalt galleri, göra en digital bläddringsbar bok och 200 klasser från högstadiet och gymnasiet erbjuds trycka en bok.”

Vi är en av de skolor som fått chansen att trycka en bok och i detta projekt kommer vi arbeta ämnesöverskridande i svenskan och bilden. På svenskan kommer vi att ta avstamp i romanen Mina Drömmars stad medan bilden samtidigt inleder arbetet med en uppgift i fotografi.

”Att kunna föra resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och dra slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.” (Lgr11)

Fogelström ansåg att det var viktigt att skildra den svenska oskrivna historien. Utöver utdrag ur Mina Drömmars stad kommer vi också att läsa romanen Apelsinflickan som är en gripande roman om utsatta unga kvinnor på samhällets botten i Stockholm på 1880-talet.

Under vecka 36 kommer vi att bege oss ut och stadsvandra i de miljöer på Södermalm där Mina Drömmars stad och Apelsinflickan utspelar sig.

”Att kunna kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.” (Lgr11)

Utifrån de bilder som eleverna skapar (som ska vara klara i slutet av vecka 36) går vi sedan vidare med en för oss ny textform; Flash Fiction. Vi tänker då att vi utvidgar temat Mina drömmars stad och eventuellt rör oss framåt i historien och fokuserar på möten i staden – då, nu och sen.

Mer om Flash Fiction längre fram, men slutdatum för boken är preliminärt vecka 39.

/Rikard, Mia och Ulrika

 

BILD Möten i Stockholm

SV Möten i Stockholm

Länkar:

Fogelström 2017

Per Anders Fogelstrom

Mina drömmars stad

Mobilvandra med Fogelström