Kategori: Veckobrev E

Veckoblad v.4-5 -18

Veckoblad v.4-5 2018

Veckobrev v.3-4 2018

Veckoblad v.3-4 2018

Svenska med Mia

Vi arbetar vidare med vinterpraten. De ska vara klara för redovisning måndagen den 29/1. De kommer redovisas i mindre grupper. Medan en grupp redovisar kommer resten av klassen arbeta med sitt arbete i No (ljud och ljus)

Mia

Veckobrev v.49-50

Veckoblad v.49-50 2017

Veckobrev v48-49 2017

Veckoblad v.48-49 2017

Veckobrev v.47-48

Veckoblad v.47-48 2017

För kännedom, instagramkonto

Det har uppdagats att ett instagramkonto har startats där bilder och kommentarer på elever har lagts upp utan deras vetskap. Kontot är nu borttaget men det har dykt upp nya liknande konton. Vi har tagit upp detta i klasserna och ber er vårdnadshavare att även ta upp det med era ungdomar.

Med vänlig hälsning

Arbetslagsledarna 6-9

Instruktion för Vinterprat med Mia

Vi kommer nu börja med att skriva och spela in var sitt Vinterprat. Arbetet påbörjas nu och avslutas i början av nästa år.

Vänligen Mia

Bifogar härmed den pedagogiska planeringen för kommande arbete;

Sommar och Vinter prat år 8

Veckoblad v46-47

Veckoblad v.46-47 2017

Veckobrev v.42-43

Veckoblad v.42-43 2017

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén