Kategori: Veckobrev B (Sida 1 av 2)

Veckobrev vecka 7-8

Nu på tisdag är det schemabrytande dag med skridskoåkning eller promenad på förmiddagen och från lunch är eleverna tillbaks på skolan. Samling för dagen är 8.50 vid Mälarhöjdens T-bana. Om man åker skridskor behöver man ha med sig skridskor samt hjälm, annars promenerar man.

Just nu i de olika ämnena;

Sv – Eleverna arbetar med en gestaltande text om ljuset och dess egenskaper

Eng – Klassen skriver ett övertygande tal om viktig person i historien.

SO – De lär sig om Sveriges styrelseskick

NO – Ljus och dess egenskaper genom att läsa i boekn samt genomgångar

Ma – Snart är eleverna klara med avsnittet algebra och samband

Bild – Eleverna tecknar och lär sig därigenom om människans proportioner.

Spanska – Eleverna har precis haft prov och kommande vecka börjar ett kort avsnitt som handlar om att kunna hitta i en stad

Tyska – grammatik, framförallt verb i perfekt och prepositioner.

 

Kommande veckas uppgifter;

Måndag; Sv – läs till sid 75.

Tisdag; Schemabrytande dag.

Onsdag; Idrott – Dansen

Torsdag; SO-prov Ideologier. Fika-Sval.

Fredag – Matteprov. Sista dagen att lämna in PRAO-lappen.

 

Veckobrev vecka 5-6

Hej,

Tack för de trevliga och förhoppningsvis givande utvecklingssamtalen. Vi mentorer kommer att skriva ut varje elevs IUP så att denna kan sättas upp på insidan av elevskåpet. På så sätt kan eleverna bättre minnas och arbeta mot sina uppsatta mål.

Idag på Sval-tiden gavs eleverna en del tid till planering av en möjlig kommande klassresa. Det tycks som att resan i så fall skulle gå av stapeln i början av höstterminen.

Ella och Mimmi höll i mötet och klassen röstade om möjliga resmål. Omröstningen vanns av Danmark följt av Spanien. De pratade även om hur man på bästa sätt kan samla in ytterligare pengar till klasskassan. Vi lärare är inte engagerade i planeringen eller genomförandet av detta projekt men kan emellanåt upplåta viss tid av Svalen till detta.

 

Pågående i de olika ämnena;

Matte; Kommande diagnos, Algebra.

Sv; Tema ljud

No; Tema ljud

Franska; Verb

Spansk; Komparation av adjektiv

Musik; Öva på olika instrument.

Bild; Redovisning och avslutning av tryck.

Idrott; Dans och bollsporter

HKK; Matlagning

Engelska; Tal om en känd person

 

Arbetsuppgifter och examinationer vecka 6;

Mån;

Tis; Bild; Uppsats/muntlig uppgift. NO; Läsläxa sid 76-91

Ons; Tyskaglosor. spanskaglosor. Franskaglosor.

Engelskaglosor – Important people Quizlet aljazkovac

Tor; Mattediagnos Lena. SO-läxa; Kunna sid 169-170.

Fre; NO-Test ljud Christina.

Veckobrev vecka 4-5

Hej,

Nu på måndag är det utvecklingssamtal hela dagen och eleverna förväntas bara komma till skolan i samband med sina samtal. Vi har arbetat i skolan med förberedelserna inför samtalen men det är bra om man fortsätter förberedelserna även hemma.

Tiderna för samtalen har gått ut i ett tidigare mail och salarna för samtalen är;

Tony – C116, Ulrika – C314.

I övrigt är det vanlig skolvecka och uppgifterna klassen har att arbeta med är;

Måndag; Utvecklingssamtal, Svenska – mailat in.

Tisdag; Bild – Ta med dator / Ipad till bildlektionen.

Onsdag; Spanska med Mia – texten färdig. Franska Leila – oregelbundna verb. Franska Helena – Verb, Tyska – Verb,

Torsdag; Matte  Lenas grupper – Matteläxa 12. Eventuellt mattediagnos.

Fredag;

 

Veckobrev vecka 3-4

Hej,

På dagens Sval-lektion fick eleverna underlaget som de behöver förbereda terminens utvecklingssamtal. Vi började arbeta lite med detta redan idag men större delen av förberedelserna i skolan kommer att vara på Svalen nästa vecka. Det är bra om man redan nu börjar fundera över sina mål, styrkor och utvecklingsmöjligheter.

Nästa vecka är en vanlig skolvecka utan schemabrytande dagar och det eleverna har att arbeta med är;

Måndag; Franska, Leilas grupp – Regelbundna verb (ir, re, er)

Tisdag; Sista bildlektionen till tryck. Svenska – Renskrivit novellen.

Onsdag; Spanska Tonys grupp – Tareas de casa. SO – Examination i form av uppsats. Engelska – Short Movie färdig. Tyska – Öva på 10 glosor i dåtid.

Torsdag; HKK – Göra klart plastprojekt på lektionen, om man inte blir klar måste man ta hem. Fikasval – Marcus Y, Roni, Erik N, Marcus E, William.

Fredag; Matte; Kapitel 3 till uppgift 34. Mia – spanska.

Veckobrev vecka 2-3

Hej!

Vårterminen började med en kort vecka bestående av bara två skoldagar. Från och med nästa vecka börjar vi igen på allvar med ordinarie schema.

Måndagen den 29/1 går terminens utvecklingssamtal av stapeln och därför är detta en schemabrytande dag. Tiderna för elevernas utvecklingssamtal kommer att gå ut till er vårdnadshavare i början av kommande vecka.

Händelser kommande vecka;

Onsdag – Besök på ungdomsmottagningen i Midsommarkransen kl. 11.00.

Veckobrev V.50/51

Hej,

Nästa vecka är terminens sista och eleverna har vanliga lektioner till och med onsdag.

Tills på måndag skall boken i svenska ha lästs ut och frågor till den vara besvarade.

Onsdag 20/12 har År 8 och 9 Julmiddag 17.00-20.00 i skolans matsal och går sedan på jullov. De är därför lediga på torsdagen 21/12.

Eftersom julbordet serveras på kvällen ska man ha med sig matsäck till lunch den dagen.

 

Veckobrev 49/50

Hej,

Nästa vecka är det schemabrytande dag på onsdagen med anledning av luciafirande. Dagen kommer att tillbringas tillsammans med fadderklasserna i årskurs 6. Eleverna börjar dagen i C325/C326 kl 09.00 och slutar kl.14.15. I övrigt är det vanlig skolvecka.

Uppgifter kommande vecka;

Måndag; SO-prov, inspelning av vald fråga. Musikutvärdering.

Tisdag; Läst ut boken i svenska, Jag – En. Spanska; glosor – En el supermercado.

Onsdag; Schemabrytande dag 9.00-14.15

Torsdag; Engelska glosor. Sval-fika

Fredag;

veckobrev 48/49

Hej,

Nästa vecka är det vanlig skolvecka och kommande uppgifter är;

Måndag; Svenska – Börja skriva på novellen. Spanska Tonys grupp – kunna beskriva rum samt hör- och lästest.

Tisdag; Svenska – Läsläxa till sidan 198 i boken. Fortsättning av skrivning på novell.

Onsdag; Engelska – skrivit klart ”short story”, vara redo för kamratbedömning.

Torsdag; SO – historiebruk bedömning.

Fredag; Kemiprov.

För kännedom, instagramkonto

Det har uppdagats att ett instagramkonto har startats där bilder och kommentarer på elever har lagts upp utan deras vetskap. Kontot är nu borttaget men det har dykt upp nya liknande konton. Vi har tagit upp detta i klasserna och ber er vårdnadshavare att även ta upp det med era ungdomar.

Med vänlig hälsning

Arbetslagsledarna 6-9

Veckobrev 47/48

Hej,

Nästa vecka, onsdagen den 29/11 är det schemabrytande dag på skolan. Denna kommer att tillbringas på skolan och eleverna behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt inför den. I övrigt är det vanlig skolvecka. Planerade uppgifter är;

Måndag;

Tisdag; Läsläxa svenska till sidan 126 i boken, Franskaprov Leilas grupp läs och hörförståelse. Bild – Skiss klar.

Onsdag; Schemabrytande dag.

Torsdag; Kunna SO-begreppen. Förklara dem! Sval-fika.

Fredag; Matteprov kapitel 1 och 2.

Uppgift i studieteknik; Under veckan öva på att tala/lyssna genom att i samtalssituationer öva extra på något av följande; Visa respekt, Lyssna, Bjuda in, Ställa följdfrågor, Utveckla idéer, Ta vara på sin egna idéer. Detta kommer att redovisas nästa torsdag på Studieteknikssvalen.

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén